• ادعای جعل با وجود عدم وجود حق و عدم متضرر شدن
  • با سلام حضور شما.بنده و همکارم با شخصی قراردادی بستیم جهت انجام کار.و شخص مذکور در قرارداد صریحا قید کرده که ما میتوانیم خودمان چکی که در وجه ایشان صادر شده را از صندوق جهاد کشاورزی دریافت و وصول نماییم.حال با توجه به قرارداد این امر اتفاق افتاد و چک را بنده تحویل گرفتم و همکارم دو فقره امضا ظهر چک زد و بنده نیز با کارت ملی چک را وصول نمودم.حال شخص موصوف ادعای سرقت و جعل امضای ظهر چک را دارد.در حالی که آن پول حق ماست و ایشان در ادامه کار هم تعلل نموده که با انجام تعهدات خویش ۸۶ میلیون دیگر به ما بدهکار است.آیا جعل صورت گرفته؟ممنون از وقتی که میگذارین
1400/07/01

سلام و احترام 

بزرگوار با اطلاعاتی که در سوالتان بیان فرمودید و با استناد به قرارداد فی ما بین شما و طرف مقابل تحقق جرم جعل متصور نیست. جهت ارائه اطلاعات بیشتر راجع به مورد و راهنمایی و مشاوره دقیق تر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->