• درخواست تشکیل پرونده اجراییه و استرداد سکه های پیش پرداخت مهریه
  • درخواست تشکیل پرونده اجراییه در شعبه مورد نظر و استرداد سکه های پیش پرداخت مهریه از صندوق دادگاه و خواستار درخواست اخطاریه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در پرونده مهریه
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام سرکار خانم دقیقا مشخص نیست که چه خواسته ای دارید و بیشتر توضیح بدهید و منظورتان از استرداد سکه مطالبه سکه پیش پرداخت هست یا اینکه به صندوق دادگستری واریز کرده زوج و شما می خواهید دریافت کنید که این دو کاملا متفاوت است

-->