• امور مربوط به غایب مفقودالاثر مربوط به چه دادگاهی است؟
  • سلام. می خواهم بدانم برای امور مالی و غیر مالی غایب مفقودالاثر به چه دادگاهی باید مراجعه کنم؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب. مطابق ماده 4 قانون حمایت خانواده امور راجع به غایب مفقود الاثر در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

-->