• وضعیت اموال فروخته شده پس از بازگشت غایب مفقودالاثر چگونه است؟
  • سلام دوماه پیش دادگاه حکم فوت فرضی پدرم را صادر کرد من و مادرم خانه را فروختیم و با مبلغ آن خانه دیگری خریدیم اکنون متوجه شدیم پدرم زنده هستند. وضعیت معامله خانه و فروش ان چگونه می شود؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب . در صورتی که خانه از اموال پدرتان باشد بر اساس ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان ‌یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود میباشد مسترد دارند لذا اموال فروخته شده و خریداری شده عرفا عوض مال غایب محسوب می شود و قابل استرداد از ورثه هستند.

-->