• آیا پیدا شدن غایب مفقودالاثر اعتبار معاملات انجام شده را از بین میبرد؟
  • سلام و خسته نباشید. اگر بعد از مدت کوتاهی از صدور حکم فرضی غایب مفقودالاثر شخص بازگردد وضعیت معاملات مختلفی که وراث داشتند چه می شود؟ اگر معاملات به ضرر غایب بوده باشد آیا آنها باطل می شوند؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان ‌یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود میباشد مسترد دارند در نتیجه تصرفات ورثه در اموال غایب اعم از معاملات معوض و رایگان معتبر بوده و پیدا شدن غایب اعتبار معاملات انجام شده را از بین نمی برد.

-->