• تجدید نظر و فرجام خواهی نسبت به قبول یا رد درخواست دستور موقت
  • سلام وقت بخیر. نوروز مبارک. می خواستم بدونم آیا امکان دارد که نسبت به قبول یا رد درخواست دستور موقت صادره از دادگاه، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی انجام داد؟
1400/07/01

سلام و احترام و تبریک متقابل به مناسبت نوروز

بر اساس ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدید نظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. طبق ماده فوق الذکر قبول یا رد درخواست دستور موقت راسا و مستقلا قابل تجدید نظر و اعتراض نیست اما ضمن تقاضای تجدید نظر نسبت به اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد . اما در هیچ صورتی قابلیت فرجام خواهی ندارد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در روز های کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->