• نحوه تجدید نظر خواهی قرار های صادره از بدوی در امور مدنی
  • سلام عیدتون مبارک. می خواستم بدونم نحوه تجدید نظر از قراری که از دادگاه بدوی صادر شده است به چه صورت خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام و متقابلا عرض تبریک نوروز

بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار عودت می دهد. دلیل این امر که خود دادگاه تجدید نظر قرار مقتضی صادر نمی کند طبق ماده 7 همان قانون می باشد. بدین صورت که تا در خصوص ماهیت دعوایی در مرحله ی نخستین ( بدوی) حکمی صادر نشده باشد نمی توان در مرحله تجدید نظر وارد ماهیت دعوا شد و راجع به آن حکم صادر کرد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روز های کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->