• تصرف عدوانی
  • خلع ید و تصرف عدوانی تجاوز ملکی رفع مزاحمت و جبران ضرروزیان تصرف عدوانی تا تکلیف معلوم نشود حق فروش به غیر را ندارند ميخوام يه لایحه بهم بديد ميخوام دادخواست بدم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

شکوااییه مبنی بر اینکه شخصی ملک شما را به عدوانا تضرف نموده به دادسرا تقدیم کنید و جهت موضوع فروش دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ضمن شکواییه درخواست می نمایید

1400/07/01

ميخوام حکم تخریب بگیرم و جبران ضرروزیان رو چطوری توی دادخواست بنویسم؟

1400/07/01

دادخواست خلع ید باید مطرح کنید و مطالبه خسارات وارده با نظر کارشناس مطرح کنید

-->