• طرح ادعای جدید در مرحله ی تجدید نظر
  • سلام وقت بخیر. شخصی در مرحله ی تجدید نظر ادعایی جدیدی مطرح کرده است تحت عنوان این که قیمت محکوم به که عین آن مورد حکم دادگاه بدوی بوده است را تقاضا کرده است . می خواستم بدونم من می توانم نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشم و از دادگاه بخواهم که به ادعای جدید او در این مرحله ترتیب اثر ندهد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جدید در مرحله ی تجدید نظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود:

1) مطالبه ی قیمت محکوم به که عین آن ، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله ی بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

2) ادعای اجاره بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی به خواسته ی اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای رسیده باشد.

3) تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل و بالعکس .

با توجه به بند 1 این ماده مطالبه قیمت محکوم به که عین آن مورد حکم قرار گرفته است ادعای جدید نمی باشد و شما نمی توانید نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روز های کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->