• خوانده دعوا و مطالبه خسارات دادرسی
  • سلام . شخصی علیه من در دادگاه حقوقی دعوایی را مطرح کرد و تعدادی ادله هم علیه من به دادگاه ارائه داد اما دادگاه با بررسی و دادرسی بیشتر رای را به نفع من صادر کرد. می خواستم بدونم در چه صورتی من به عنوان خوانده دعوا می توانم مطالبه خسارات دادرسی را بنمایم؟ با تشکر
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس پاراگراف دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید . طبق این ماده شما به عنوان خوانده دعوا برای مطالبه خسارات دادرسی باید چند شرط را داشته باشید:

1) باید رای به نفع شما و به ضرر خواهان صادر شده باشد.

2) شما به عنوان خوانده باید علم خواهان را به این موضوع که محق نبوده و نخواهد بود و اینکه این عمل عمدا از طرف وی انجام شده است را ثابت کنید .

در صورت پیدایی این دو شرط می توانید خسارات دادرسی را مطالبه کنید.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روزهای کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید .02166128096

-->