• اسقاط حق تجدید نظر خواهی توسط طرفین دعوی
  • سلام وقت بخیر. من با طرف مقابل خودم در دعوایی که در دادگاه حقوقی در مرحله بدوی داریم به صورت شفاهی توافق کردیم که رای دادگاه هر چه بود قبول داریم و هیچ کدام حق تجدید نظر خواهی از آن را نخواهیم داشت. بعد از مدتی رای دادگاه به نفع من صادر شد و طرف مقابل خلف وعده و قول و قراری که گذاشته بودیم کرد و از رای صادره تجدید نظر خواهی کرد می خواستم بودم می توانم این موضوع را از لحاظ حقوقی پیگیری کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای . طبق ماده فوق شما در صورتی که حق تجدید نظر خواهی خود را به صورت کتبی ساقط می نمودید دادگاه به دادخواست تجدید نظر خواهی یکی از طرفین توجه نمی کرد اما شما به صورت شفاهی این کار را انجام دادید و امر مذکور ضمانت اجرایی ندارد . درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روز های کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->