• مستثنیات دین به چه معناست؟
  • سلام وقت بخیر. من از شخصی مبلغ 900 میلیون چک دارم که از طریق اجرای ثبت اقدام کردم و او فقط یک آپارتمان 80 متری و یک خودروی 206 مدل 83 بنام خود دارد. وقتی می خواستم آن ها را توقیف کنم که با فروش آن ها طلب خودم را استیفا کنم به من گفتند این ها جز مستثنیات دین محسوب می شود . می خواستم بدونم این مستثنیات دین به چه معناست؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول کلی به اموال مدیون اعم از منقول و غیر منقول که برای امرار معاش و تامین مایحتاج خود و افراد تحت تکفل او ضرورت دارد و مطابق با شان او در زمان اعسار او باشد، مستثنیات دین گفته می شود.

بر اساس ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر می شود:

1) منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

2) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل او لازم باشد.

3) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.

4) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آن ها .

5) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

6) تلفن مورد نیاز مدیون

7) مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر این که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد وعین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.

موارد ذکر شده کاملا حصری بوده و نمی توان با یاری قیاس آن ها را به موارد دیگر تعمیم داد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روز های کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->