• شرایط تحقق اسیتفا از عمل غیر
  • سلام . استیفای از عمل غیر باید دارای چه مولفه هایی باشد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 336 قانون مدنی استیفا از عمل غیر باید دارای مولفه های زیر باشد:

1) شخص بر حسب درخواست دیگری اقدام به امری نماید.

2) عمل عرفا دارای اجرت باشد یا شخص عادتا مهیای آن عمل باشد؛ مانند چرخدارانی که در فرودگاه برای حمل کالاها آماده هستند؛ که عمل آنها ( کمک به حمل بار شخص ناتوان) در شرایط معمولی عرفا اجرت ندارد، اما با توجه به آن که در فرودگاه، کار ایشان همین امر است، اقدامات آن ها دارای اجرت است.

3) عملی که انجام می شود، مشروع باشد. به اعمال غیر قانونی، اجرتی تعلق نمی گیرد.

اگر شروط فوق جمع باشد، شخص استفاده کننده باید اجرت عامل را بپردازد.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روزهای کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->