• نیابت قضایی چیست؟
  • سلام روز بخیر . من در دعوایی علیه شخصی دارم که آن شخص ساکن شهر تبریز می باشد و من ساکن شهر تهران هستم. دادگاه برای پاره ای از تحقیقات محلی و... نیابت قضایی برای دادگستری شهر تبریز صادر کرده است. می خواستم بدونم یعنی از این به بعد کل دادگاه ها در شهر تبریز برگزار خواهد شد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت دار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. طبق این ماده نیابت قضایی فقط برای اینست که موردی که به آن دلیل نیابت اعطا شده است توسط دادگاه صالح محل انجام گیرد ( در مورد سوال شما مثلا برای تحقیقات محلی ) و به هیچ عنوان به این معنی نیست که ادامه جلسات دادگاه در آن محل تشکیل شود .در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در روزهای کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 0216128096

-->