• آیا پدر و مادر می توانند فرزند خود را به عنوان فرزندخوانده به دیگری دهند؟
  • سلام. آیا پدر و مادر اجازه دارند در برابر دریافت پول فرزند خود را به عنوان فرزند خوانده به دیگری بفروشند؟ آیا این کار قانونا جرم است؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب. این کار دارای وصف مجرمانه است و مطابق ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر نوع خرید و فروش کودکان جرم محسوب می شود هرچند توسط والدین باشد و خریدار و فروشنده قابل تعقیب و مجازات هستند همچنین در خصوص فرزندخواندگی باید مطابق قوانین خاص خود رفتار گردد.

-->