• آیا سقط جنین به تشخیص دکتر متخصص، دارای مجازات است؟
  • سلام. بنده هفته پیش در مطب دکتر متوجه شدم امکان عقب افتادگی جنین و ابتلا به سندروم دان زیاد است آیا می توانم برای سقط اقدام کنم.به لحاظ قانونی چه مراحلی را باید انجام دهم؟
1400/07/01

سلام و احترام. با توجه به جواب احتمالی تشخیص سندروم دان باید مطابق ماده واحده سقط درمانی عمل کنید به این ترتیب که سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. لذا در غیر از این شرایط سقط جنین قانونی نخواهد بود.

-->