• من ملک تجاری اجاره کردم و حق الرحمه دفتر املاک را پرداخت نمودم ولی موجر قرار داد را میخواهد فسخ نماید تکلییف حق الزحمه پرداختی من چه میشود
  • من ملک تجاری اجاره کردم و حق الرحمه دفتر املاک را پرداخت نمودم ولی موجر قرار داد را میخواهد فسخ نماید تکلییف حق الزحمه پرداختی من چه میشود
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده 352 قانون تجارت در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه ی یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه ی دلالی از دلال سلب نمی شود مشروط بر این که فسخ مستند به دلال نباشد. طبق این ماده در صورتی که معامله کامل شود و منعقد شده باشد دلال حق مطالبه حق دلالی را دارد و فسخ یا اقاله قرارداد منعقده تاثیری در حق دلالی نمی گذارد.در این مورد باید توجه داشت که خود شما دفتر املاک را به عنوان برای انعقاد معامله ی مذکور مشخص کردید پس حق الزحمه اعمال ایشان بر ذمه ی شماست مگر این که با طرف قرارداد بر خلاف این امر توافق کرده باشید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روز های کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 01266128096

-->