• مجازات کیفری عدم پرداخت نفقه
  • سلام خانم بنده برای عدم پرداخت نفقه برای دادگاه خانواده شکایت کرده است و محکوم به حبس و جزای نقدی شدم. اکنون من و همسرم مشکلاتمان حل شده و همسرم دیگر شکایتی ندارد. آیا می توان مجازات را پس بگیرد؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود در نتیجه در صورت گذشت ایشان اجرای مجازات متوقف می شود.

-->