• منع از اشتغال به شغلی توسط شوهر
  • سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم آیا شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به شغلی منع کند و آیا این عمل قانونی است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس قانون اساسی اصل بر اینست که همه افراد اعم از زن و مرد حق دارند شغلی را که بدان تمایل دارند و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزینند. از طرفی دیگر بر اساس ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده با مرد بوده و زوجه برای برخی امورش نیاز به اذن و اجازه شوهر دارد. بدین ترتیب، مرد می تواند زوجه را از اشتغال به حرفه و کاری که، آن کار منافی مصالح خانوادگی و حیثیات خود مرد یا زن باشد، منع کند. در این خصوص باید توجه داشت که مرد باید در دادگاه ابتدا این مساله را که شغل زن مخالف با مصالح او یا خانواده اوست ثابت کند تا بتواند مانع اشتغال او بشود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روزهای کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->