• چک مسافرتی و چک تضمین شده چیست؟
  • سلام . می خواستم بدونم منظور از چک مسافرتی و چک تضمین شده چیست ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1 قانون صدور چک انواع چک ها تعریف شده است.

در تعریف چک تضمین شده در ماده مذکور آمده است: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.

در تعریف چک مسافرتی داریم که : چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روزهای کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->