• موارد رفع سوء اثر از چک
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم در چه مواردی بانک باید از چک رفع سوء اثر کند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون صدور چک در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه ی بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت بر خط از چک رفع سوء اثر شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یکسال، ظرف مدت 3 روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده ی چک برساند.

ب- ارائه ی لاشه چک به بانک محال علیه

ج- ارائه ی رضایت نامه ی رسمی ( تنظیم شده دردفاتر اسناد رسمی) از دارنده ی چک یا نامه ی رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک.

د-ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک.

ه- ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.

و- سپری شدن مدت 3 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روزهای کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->