• مجازات صدور چک بلامحل
  • سلام من با شخصی داد و ستد تجاری داشتم و کالاهایی را به او می فروختم. و او برای ثمن کالاها به من چک هایی به فواصل مختلف می داد. که بسیاری از آن ها به علت نبود محل برگشت خورده اند. می خواستم بدونم مجازات صدور چک بلامحل چیست؟
1400/07/01

سلام و احترام

در فرض سوالتان مجموع مبلغ چک ها را بیان نفرمودید اما طبق اصل کلی به شرح ذیل اقدام می شود:

بر اساس ماده 7 قانون صدور چک هر کس کرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرخ ذیل محکوم خواهد شد:

الف) چنان چه مبلغ مندرج در چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر 6 ماه محکوم خواهد شد.

ب) چنان چه مبلغ مندرج در چک از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ريال باشد از 6 ماه تا 1 سال حبس محکوم خواهد شد.

ج) چنان چه مبلغ مندرج در چک از 50 میلیون ريال بیشتر باشد به حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روزهای کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->