• منظور از دیه مقدر و غیر مقدر
  • سلام وقت بخیر . می خواستم بدونم منظور از دیه مقدر و غیر مقدر که در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است چیست؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس مواد 448 و 449 قانون مجازات اسلامی دیه ی مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس و اعضاء و منافع و یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد تعیین شده است. مثلا ماده 607 همان قانون مشخص کرده است که از بین بردن هر دو لب دیه کامل و از بین هر یک از دو لب نصف دیه ی کامل را دارد.

اما دیه غیر مقدر که نام دیگر آن ارش است و دیه ای است که میزان آن در شرع مقدس تعیین نشده است و دادگاه با توجه به میزان جنایت و صدمات وارد شده و تاثیر آن بر بزه دیده و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مثلا در مورد از بین بردن طحال ما دیه ی مشخصی در قانون و شرع نداریم و در این مورد دادگاه با لحاظ جمیع شرایط و با جلب نظر کارشناس در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روزهای کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

سلام و احترام

بر اساس مواد 448 و 449 قانون مجازات اسلامی دیه ی مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس و اعضاء و منافع و یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد تعیین شده است. مثلا ماده 607 همان قانون مشخص کرده است که از بین بردن هر دو لب دیه کامل و از بین هر یک از دو لب نصف دیه ی کامل را دارد.

اما دیه غیر مقدر که نام دیگر آن ارش است و دیه ای است که میزان آن در شرع مقدس تعیین نشده است و دادگاه با توجه به میزان جنایت و صدمات وارد شده و تاثیر آن بر بزه دیده و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مثلا در مورد از بین بردن طحال ما دیه ی مشخصی در قانون و شرع نداریم و در این مورد دادگاه با لحاظ جمیع شرایط و با جلب نظر کارشناس در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روزهای کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->