• تعیین مکان اجرای تعهدات
  • سلام روز بخیر. من با شخصی قراردادی در رابطه با تهیه و تسلیم مقداری بذر و کود های گیاهی منعقد کرده ام و این قرار داد را در شهر مشهد که محل اقامت هر دوی طرفین است منعقد کردیم. می خواستم بدونم می توانیم محل اجرای تعهدات یعنی تسلیم این اقلام را در قوچان که باغ های من درآن جا واقع است قرار دهیم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 10 قانون مدنی که به اصل آزادی قراردادها مشهور است و ماده 280 همان قانون که بیان می دارد: انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید؛ مگر اینکه بین متعاملین، قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید. طبق این ماده اصل بر اینست که محل اجرای تعهد در شهر شمهد باشد چون قرارداد در آن جا واقع شده است اما اگر در بین شما توافق مخصوصی در این مورد باشد مانند همین مورد که توافق کرده اید که محل اجرای شهرستان قوچان باشد این توافق ملاک عمل خواهد بود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روزهای کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->