• اعتراض به حکم صادره
  • ابلاغیه جهت ادای توضیحات درمورد ادعای ضرب وجرح برای شخصی ودعوت به دادگاه به شعبه بازپرسی امده باوجود حاضرشدن ان شخص اما به دلیل شلوغی واتمام ساعت اداری در سه نوبت وقت بازپرسی پرونده به دادگاه کیفری ارجاع شده وباوجود مدارک پزشکی قانونی واعلام متواری به متهم بدون دفاع حکم به متهم بودن وصدور رای قطعی شده ومتهم درخواست اعسار وتقسیط کرده حال ایا میتواند جدای دادخواست اعسار. به رای صادره اعتراض کند درضمن پیش از این واخواهی واعتراضش رد شده
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام اگر شما به عنوان متهم پرونده احضار شده و در جلسه رسیدگی نهایی حاضر نشدید احتمالا حکم صادره غیابی خواهد بود ودر هر صورت حتی در حالت قطعیت میتوان به جهاتی استناد و تقاضای واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) نمایید در مورد دادخواست اعسار پیشنهاد میکنیم شما بدوا واخواهی و سپس تجدید نظر خواهی کنید و چنانچه در ماهیت پرونده دفاعیات شما مورد قبول مقام قضایی واقع نشد و باز حکم محکومیت صادر شد شما در آن موقع هم میتوانید دادخواست اعسار و تقسیط مطرح کنید

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->