• فرار از خدمت
  • سلام وقت بخیر . برادر من سرباز مرزبانی نیروی انتظامی است اما حدودا 28 روز است که پس از مرخصی آمدن به یگان نظامی خود مراجعه نکرده است . می خواستم بدونم اگر او دستگیر شود چه حکمی برای او صادر خواهد شد؟
1400/07/01

سلام و احترام

سوالی که شما مطرح کردید دارای فروض مختلفی است:

الف) فرار در زمان صلح اتفاق افتاده باشد.

ب) فرار در زمان جنگ یا بسیج همگانی اتفاق افتاده باشد.

ج) خود شخص مرتکب، خود را معرفی کند.

د) شخص مرتکب دستگیر شود.

با توجه به این که در حال حاضر در حال صلح هستیم پس 100 % برادر شما در حال صلح مرتکب بزه فرار از خدمت شده است فلذا به بیان حالات در زمان جنگ یا بسیج همگانی نمی پردازیم.

حالت اول: هر گاه در زمان صلح کارکنان وظیفه ی نیرو های مسلح بیش از 15 روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی بابت غیبت نداشته باشند و دستگیر شوند به حبس از 3 ماه تا 1 سال یا تا 1 سال اضافه خدمت محکوم می شوند.

حالت دوم: کارکنان وظیفه ی فراری در زمان صلح هر گاه شخصا خود را معرفی و مشغول به خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می شود:

1- چنان چه برای اولین بار مرتکب جرم فرار از خدمت شده باشند و ظرف 60 روز از شروع غیبت مراجعه نمایند ، بدون ارجاع پرونده به مقام قضایی ، در مقابل هر روز غیبت و فرار وعادل دو روز به دوره خمت ضرورت آنان اضافه می شود و این مدت در هر صورت بیش از 3 ماه نخواهد بود.

2- چنان چه پس از مدت یاد شده در بند 1 خود را معرفی کند و دارای سابقه فرار از خدمت باشد به موجب حکم دادگاه به حبس از 2 تا 6 ماه محکوم می گردد.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روزهای کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید . 02166128096

-->