• حقوقی
  • دریک دعوی چون مدارک کافی نداشتم محکوم شدم و پرداختم هم اکنون مدارک کافی بدست آوردم مستند وبانکی چکار باید بکنم ممنون
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس مواد 426 و 427 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه پس از صدور حکم قطعی، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده ی اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است این مورد از جهات اعاده دادرسی خواهد بود . باید توجه داشت مهلت در خواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه می باشد. این مدت نسبت به آراء حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ می باشد و نسبت به آراء غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و در خواست تجدید نظر می باشد. اگر در مدت های یاد شده باشید می توانید تقاضای اعاده دادرسی از دادگاه صادر کننده را داشته باشید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روزهای کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید . 02166128096

-->