• عده به چه معناست؟
  • سلام. لطفا من را راهنمايي بفرماييد كه عده در طلاق به چه معناست؟ و مدت آن چقدر است؟ آيا مي توان مدت زمان آن را كوتاهتر كرد؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب مطابق ماده 1150 قاون مدني عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.همچنين مدت زمان عده طلاق مطابق ماده 1151 قانون مدني، عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او ۳ ماه است. مدت زمان عده بر اساس قانون مشخص شده است و كوتاهتر نمي شود.

-->