• میزان هزینه ی دادرسی
  • سلام. می خواستم علیه شخصی دعوای مطالبه وجه چک را مطرح کنم و میزان خواسته 470 میلیون تومان به انضمام هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه است. می خواستم بدونم هزینه ی دادرسی حدودا چقدر می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

هزینه ی دادرسی در دعاوی مالی بر اساس بخش نامه ی 100/2789/9000 مورخ 1396/1/28 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص یکنواخت سازی در اخذ هزینه ی دادرسی :

در مرحله ی بدوی مازاد بر 200 میلیون ريال 3.5 در صد از ارزش خواسته را شما باید به عنوان هزینه ی دادرسی بپردازید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->