• هزینه دادرسی بر اساس قانون چه زمانی محاسبه می شود؟
  • سلام و عرض ادب. اگر دادخواستی تقدیم دادگاه شود و به عنوان مثال در زمان تقدیم دادخواست هزینه ی دادرسی 2.5 درصد باشد و دادگاه آن دادخواست را ناقص بداند و مهلت برای رفع نقص بدهد و در زمان رفع نقص دادخواست قانون جدیدی تصویب شود و هزینه ی دادرسی مثلا 3.5 در صد شده باشد طبق قانون قدیم باید هزینه ی دادرسی پرداخت شود یا قانون جدید؟
1400/07/01

سلام واحترام

بر اساس اصول حقوقی حاکم بر این موضوع هزینه ی دادرسی با توجه به قانونی محاسبه می شود که در زمان تقدیم دادخواست ، معتبر بوده است ولو دادخواست تقدیمی ناقص بوده و سپس رفع نقص شده باشد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->