• اعتراض به رای توقیف خودرو توسط شخص ثالث
  • داشتن وکالت نامه از مالک خودرو
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. با وکالت شخص ثالث محسوب نمیشید و فقط میتونید با وکیل دادگستری قرارداد ببندید برای طرح اعتراض در دادگاه. خودتون اقدامی توی دادگاه نمیتونید انجام بدید.

-->