• مسئولیت عاقله در پرداخت دیه
  • سلام در چه صورتی عاقله مسئول پرداخت دیه می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس مواد 462 و 463 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت عمدی و غیر عمدی و دیه ی جنایت خطای محضی که با اقرار مرتکب و یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود بر عهده ی خود مرتکب است و فقط در جنایات خطای محضی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود و یا در جنایات خطای محض پس از اقرار مرتکب، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، پرداخت دیه بر عهده ی عاقله خواهد بود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->