• حقوقی
  • اگرکارهای خانه نه به خواسته زوج بوده ونه به اجبار او وزوجه درهنگام دادخواست طلاق ازطرف زوج درخواست اجرت المثل کند ودر دادگاه بگوید که برای انجام کارها درخواست پول کرده ولی مدرکی ارایه نداده ودر دادگاه نیز باحرفهای زوج مبنی کمک کردن زوج درکارهای خانه مخالفتی نداشته باز هم اجرت المثل به او تعلق میگیرد
1400/07/01

سلام و احترام

در این مورد باز با توجه به تبصره ماده 336 قانون مدنی چند شرط برای تحقق اجرت المثل زن لازم است که عبارتند از :

1- کار های انجام شده شرعا بر عهده زن نباشد و برای کار های مذکور عرفا اجرتی در نظر گرفته شود. مانند پرستاری از زوج که شرعا بر عهده زوجه نیست و در عرف برای این عمل اجرت در نظر گرفته اند.

2- کار های انجام شده به دستور زوج باشد.

3- زوجه آن کارها را با قصد عدم تبرع انجام داده باشد. یعنی هدف و نیت زوجه دریافت اجرت و پول در برابر انجام کارها بوده باشد و قصد انجام مجانی نداشته است.

برای تحقق اجرت المثل اجتماع هر سه شرط لازم است و در فرض سوالتان مطرح کردید که انجام کار ها به اجبار و دستور شما نبوده است پس در حالتی که بتوانید این مورد ( عدم دستور و اجبار ) را در دادگاه ثابت کنید از پرداخت اجرت المثل بری خواهید شد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید . 02166128096

-->