• تفاوت تبانی و شروع به جرم
  • سلام وعرض ادب . تفاوت تبانی و شروع به جرم چیست، آیا اصلا تفاوتی با یکدیگر دارند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول کلی حقوقی تبانی با شروع به جرم تفاوت دارد. تفاوت تبانی با شروع به جرم در این است که در شروع به جرم، مرتکب یا مرتکبین باید وارد عملیات اجرایی شده باشند و صرف تهیه ی مقدمات یا قصد مجرمانه برای شروع به جرم کفایت نمی کند اما در تبانی نیازی به ورود به عملیات اجرایی جرم نیست. به عبارتی تبانی یک مرحله قبل از شروع به جرم است. برای تبیین بیشتر موضوع به مثالی توجه کنید: مثلا شخصی قصد دارد که الف را بکشد و برای این موضوع اسلحه ای نیز خریداری کرده است و نقشه ای نیز کشیده است . در روز موعود طبق نقشه به طرف الف می رود و اسلحه را به سمت او نشانه می گیرد ولی در لحظه ی چکاندن ماشه دچار سرگیجه می شود و نمی تواند ماشه را بچکاند. در این جا شخص قصد قتل الف را داشته است ( وارد عملیات اجرایی جرم شده است ) اما نتوانسته عملیات اجرایی جرم را تکمیل کند و مورد شروع به جرم تلقی می شود. اما در تبانی به عنوان مثال بر اساس ماده 611 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض و نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهند شد. دراین ماده آن چند نفر صرفا تبانی کرده ولی فعل خود را به منصه ظهور نرسانده اند حتی اگر طبق ماده مقدمات را هم تهیه تدارک دیده باشند زیرا تهیه مقدمات جزء مادی این جرم که همان اقدام علیه اعراض و نفوس و... به شمار نمی رود و تنها وسیله ی اقدام است. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید . 02166128096

-->