• شرایط استفاده زوجه از حق حبس
  • سلام. می خواهم بدانم در چه صورت می توانم از حق حبس استفاده کنم؟ و برای استفاده از این حق چه شروطی لازم است؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر .تعریف حق حبس در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی بدین صورت آمده است که: زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود. حق حبس مقرر در ماده بر اساس رای وحدت رویه شماره 718-13/2/1390 منظور حق خودداری از تمکین به معنای عام می باشد نه فقط حق خودداری از تمکین به معنای خاص.

همچنین یکی از شروط مهم استفاده از حق حبس در ماده 1086 قانون مدنی آمده؛ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند ‌معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->