• کلاهبرداری
  • درتاریخ ۹۶/۳/۲۹ درخواست خرید وام ازدواج در سایت دیوار اعلام کردم که پس از گذشت کمتر از ۲۴ساعت شخصی به من پیام داد که وامی دارم به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ بیست ملیون تومان بدون سود اگر خواستار وام هستین ساعت ۳ بعداز ظهر تماس بگیرید نزدیک مغرب تماس گرفتم و توضیحات نامفهومی به من داد تا اینکه قرار روز بعد را باهم گذاشتیم که همدیگر را ملاقات کنیم قرارمان در لیک یک احمد آباد بود پس از مراجه به مکان قرار با شخص مورد نظر ملاقات کردم که توضیحات کامل در مورد وام را به من داد وگفت که من فردی حوزوی هستم که ناتوان از پرداخت اقساط وام میباشم وحاضرم در قبال سفته این وام دا درراه رضای خدا وحل مشکل یک محتاج ونیازمندآن را تقدیم کنم . منم وقتی ظاهر این شخص را دیدم فهمیدم که واقعا حوزوی میباشد و طریقه ی حرف زدنش هم شبیه رجال دین است من قبول کردم ایشان اعلام کردند که مبلغ وام بیست ملیون تومان بدون سود ضامن گذاشتم مبلغ یک ملیون تومان هم پس انداز کردم که در قبال مبلغ یک ملیون تومان دیگر که باید به حساب واریز کنم در عرض ۱۵ روز مبلغ وام به حساب واریز میگردد به ایشان اعلام کردم که برویم در محل کارتان یا منزلتان برگه ای بین خودمان بنویسیم گفت که من الان یک ساعت بخاطر شما از حوزه مرخصی گرفتم که کار شما را انجام بدهم واینکه در خانه مهمان داریم و خانمی از شهرستان در خانه ما هست که خودم هم بخاطر وجود آن خانم که اینکه در راحتی معذب نباشند بیرون از منزل در خانه پدر همسرم هستم که در قبال یک دست نوشته ویک سفته یک ملیون تومانی من مبلغ یک ملیون تومان به حساب ایشان واریز کنم لازم به ذکر است که ایشان در برگه ی دست نوشته اسم و فامیل خود را به دروغ چیز دیگر اعلام کردند و گفتند من حسین پور حزابی هستم ولی وقتی خواستم مبلغ را به حساب ایشان واریز کنم اسم نشان داده شده حسین مولا بود که با ایشان تماس گرفتم و گفتم ایم که صحیح ولی فامیل مولا به من نشان میدهد این شماره کارت که اعلام کرد مولا پسوند اسممه حتما بانک کامل فامیل را نمینویسد من هم پول را واریز کردم که بهد از دوروز با من تماس گرفت گفت مبلغ وام به مقدار ۵۰۰۰۰۰۰ پنج ملیون تومان افزایش یافته وباید مبلغ ۲۰۰۰۰۰ دویست هزار تومان دیگر واریز کنیم لطفا مبلغ را واریز کن گفتم در قبال مبلغ سفته میخوام گفت که سفته نمیخوات الان واریز کنم فردا کارت وام را تقدیم میکنم و در قبالش ازتون سفته میگیرم من هم گول طلبگی و حوزوی این شخص را خوردم و مبلغ راواریز کردم وچون به ایشان گفته بودم اگر این وام را به من پرداخت کردی بعدا اگه باز هم وامی توانستی برای من جور کنی مثل این وام من میتوانم بگیرم که دقیقا روز بعد با من تماس گرفت وگفت یکی از طلاب اهواز بخاطر اینکه انتقال پیدا کرده به قم و باید از شر این وام خلاص بشود و نیازی و توانایی پرداخت اقساط این وام را ندارد میخواهد واگذار کند چیکار کنم پیگیرش بشوم یا اینکه منتظر میشوی این وامت را بگیری ولی فرصت خوبی است منم هم چون اطمینان کردم گفتم پیگیر شو که وام را بگیرم بعد از یک ساعت تماس گرفت گفت مبلغ یک ملیون واریز کن دوباره قضیه سفته را پیش کشیدم گفت فردا وام بدستتان میرسد بازهم قبول کردم که دوباره تماس گرفت گفت که قرار بود دوستم مبلغ دویست هزار تومن را واریز کند که واریز نکرده و به من هم نگفته بود الان فهمیدم لطفا ۲۰۰۰۰۰ دویست هزار تومن واریز کن واریز کردم از این قضیه دو الی سه هفته گذشت و هر روز تماس میگرفتم که چیشد میگفت امروز فردا بعداز ظهر شب صبح ظهر حتی توی این قضیه بودیم که دوبار پیام داد واز من دوبار به مبلغهای ۸۰ هزار و ۶۰ هزار تومن گرفت که خانمم پسرم را برده دکتر و پول کم اورده وندارم جز تو که بهش بگم شرمندم میکنی پیامهای این درخواست را هم دارم چند هفته ای گذشت و پولی به حساب من واریز نشد که دوباره تماس گرفت گفت که مبلغ ۱۲۰۰۰۰ هزار تومن واریز کن بابت کارمزد بانک شماره کارتتو هم دادم مستقیم به حسابت واریز بشه با مسئول موسسه هماهنگ کردم گفتم دروغ میگی وامو نخواستم پولامو بیار که شروع کرد قسم خوردن که دوباره باورش کردم و مبلغ ۱۲۰۰۰۰ هزار تومن واریز کردم بحسابش ووباره الان یکساعت و دوساعت و چهل دقیقه دیگه پیشت هستم و به حسابته تا الان طول کشی که در خدمتتون هستم که آخرش گفت برو هرکاری میخوای بکنی بکن هم خودش و هم پدرش
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام شما میتوانید به جرم کلاهبرداری از ایشان شکایت کنید و در ضمن شکایت مبالغ پرداخته شده را هم مطالبه کنید مشخصات و آدرس ایشان را باید داشته باشید

-->