• عندالاستطاعه بودن مهر به چه معناست؟
  • سلام. مهریه من در سند نکاحیه عندالاستطاعه نوشته شده است. لطفا توضیح دهید به چه معناست؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. عندالاستطاعه بودن مهریه یعنی: منوط کردن مطالبه مهریه به توانایی شوهر در واقع دین بر ذمه شوهر مستقر شده است اما مطالبه آن تا حصول توانایی زوج به تاخیر میفتد.

-->