• حضور طرفین در دادگاه تجدید نظر
  • سلام وقت بخیر. آیا طرفین دعوای کیفری باید در دادگاه برای رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان حتما حاضر باشند؟
1400/07/01

سلام و احترام

در موارد زیر دادگاه تجدید نظر الزاما باید طرفین را برای رسیدگی دعوت کندو در سایر موارد در صورت اقتضاء طرفین را دعوت می کند:

1- جرایم مستوجب حد

2- جرایم مستوجب قصاص

3- جرایم غیر عمدی مستوجب بیش از نصف دیه ( جرایم غیر عمدی با میزان نصف دیه یا کمتر مشمول این حکم نیست)

4- جرایم تعزیری درجه 4 و 5 ( اعم از این که دارای مجازات حبس یا مجازات دیگری باشد)

5- جرایم تعزیری درجه 6و 7 فقط در صورتی که دادگاه مرتکب را به حبس محکوم کرده باشد. ( نه این که مجازات قانونی جرم ارتکابی حبس باشد)

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->