• شکایت از صادر کننده چک
  • با سلام، صادر کننده چک در وجه همسر بنده چک کشیده ،همسرم ۲تا امضا زد پشت چک و نام خود و نیز کد ملی خودش هم پشت چک نوشت و داد به من ، منم بردم بانک و بعلت فقدان موجودی ، برگشت زدم و گواهی عدم وصول با کد رهگیری از بانک گرفتم ، با این اوصاف ، میتونم از صادر کننده چک شکایت کنم و از دادگاه درخواست صدور اجراییه کنم؟ فقط صدور اجراییه ، بدون پرداخت هزینه دادرسی ممنونم
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 23 قانون صدور چک صدور اجراییه بر روی چک بلامحل بدون صدور حکم دادگاه است. در قانون سابق، جهت وصول چک از مجرای قانون، ناگزیر از طرح دعوا و تقدیم دادخواست به دادگاه بودیم که در قانون جدید چک این امکان فراهم شده است که بدون طرح دعوا و تقدیم دادخواست و هزینه های دادرسی ، نسبت به صدور اجراییه از طریق مراجع قضایی اقدام گردد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->