• تکلیف پرداخت مهریه بعد ازدواج مجدد زن
  • سلام روز بخیر. من مدت 6 ماه است که از شوهر خودم طلاق گرفتم و شوهرم هنوز مهریه ی من را کامل پرداخت نکرده است و مهریه توسط دادگاه تقسیط شده است . می خواستم بدونم اگر من ازدواج مجدد انجام بدهم شوهر سابقم به این علت می تواند مهریه را پرداخت نکند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی حاکم مهریه مال و دینی است که بعد از وقوع عقد نکاح بر ذمه ی زوج قرار می گیرد و زوج موظف به پرداخت آن است. به طور کلی هیچ مانعی نمی تواند این طلب زن از شوهر را از بین ببرد، مگر آن که توافق رسمی بین زوجین صورت بگیرد که بر طبق آن زوجه تمام یا بخشی از مهریه خود را ببخشد. در صورت نیاز به راهنمایی ومشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->