• معیار تشخیص تعدد و تکرار جرم در جرایم حدی و تعزیری
  • با سلام. می خواستم بدونم معیار تشخیص تعدد و تکرار جرم در جرایم تعزیری و حدی به چه صورت است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی حاکم در این قضیه در جرایم حدی معیار تشخیص تعدد از تکرار جرم، اجرای حکم است یعنی اگر جرایم متعدد قبل از اجرای حکم باشد مورد از موارد تعدد است اما اگر جرم دوم بعد از اجرای مجازات جرم اول باشد مورد از موارد تکرار است بر خلاف جرایم تعزیری که معیار تشخیص تعدد از تکرار، قطعیت حکم است. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->