• تحویل فرزند وگرفتن حق سرپرستی دختر8 ساله ام
  • با سلام 10سال ازدواج کردم یک دختر 8 ساله دارم شوهرم اصلن خرجی نمیدهد نفقه محکوم شده بود ونفقه گذشته را بخاطر اینکه یک فرصت به زندگی ام بدهم بخشیدم اما بازهم توفیری نکرد وهمچنان خرجی نمیدهد.به خاطر ضرب وشتم یک بار زندانش کردم و مرتب توهین وتهمت وباعث آزار واذیت خودم ودخترم میشود وهم اکنون بخاطر اینکه میداند چقدر به دخترم وابستگی دارم بدون اطلاع من ویواشکی دخترم را با خود به اهواز برده است ومیگوید دیگر تحویلت نمیدهم..بسیار نگران روحیه وسلامت دخترم هستم ...حال یک دادخواستی میخواهم تنظیم کنید که هم بتوانم مجددا نفقه محکومش کنم وهم سرپرستی دخترم را از ایشان بگیرم و الزامش کنم یک خانه برای من ودخترم اجاره کند.میخواهم سریع به نتیجه برسم ممنون از حمایتتان
1400/07/01

اعتیاد تابحال ندیدم اما بنظر میرسه مشکل روانی دارند ولی قبول نمیکنند دکتر بروند.(دوتااز دایی هاشون مشکل روانی داشتند).دخترمو وحشتناک دعوا میکنند اما نزدند .نمیخوام طلاق بگیرم بخاطر موقعیت خانوادگی و اجتماعی واداری ام.خونه بگیرند بدون حضور خودش یا تعهد سفت وسخت بدهد آزار واذیت نکند ونفقه را مرتب بدهد.الان دخترم را تحویل من داده وخودش بدون اینکه بگوید چند ماهی است که مارا ترک کرده وتماسی هم نمیگیرد وخرجی هم نمیدهد وکلیه بدهکاری ها وکرایه خونه را انداخته بگردن من ورفته.

1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام آیا شوهرتون اعتیاد دارن یا بیماری روحی دارن؟ ایا دخترتون رو هم کتک میزنن؟ اگر میزنن مدرکی دارید؟ طلاق نمیخواید بگیرید؟ منظورتون از اینکه براتون خونه بگیرن بدون حضور همسرتون هست؟ الان کجا زندگی می کنید؟

-->