• مسئولیت کیفری شخص حقوقی
  • سلام . آیا بر اساس قوانین حاکم شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی بنام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. در صورت نیاز به راهنمایی ومشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->