• عادی یا رسمی بودن اظهارنامه
  • سلام. اظهار نامه ای که شخصی برای مطالبه وجه خود از بدهکار تنظیم و تقدیم کرده است آیا سند رسمی است یا سند عادی محسوب می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی حاکم آن بخش از اظهارنامه که توسط اظهار کننده تنظیم شده ، سند عادی و آن بخش که مامور نحوه ابلاغ را گزارش می کند، سند رسمی محسوب می گردد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->