• معامله ی فضولی
  • سلام . من از شخصی خودرویی را خریداری کردم که با وکالت نامه از طرف صاحب خودرو اقدام به فروش خودرو می کرد . ادعا داشت که مالک خودرو بیمار است. بعد از پرداخت ثمن معامله، صاحب اصلی خودرو حاضر شد و گفت که راضی به انجام معامله نیست و شخص وکالت نامه را از طرف او جعل کرده است. می خواستم بدونم در این مورد از لحاظ حقوقی چه کاری می توانم انجام دهم و ثمن پرداختی را از چه کسی باید پس بگیرم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 247 قانون مدنی معامله ای که منعقد کرده اید معامله ی فضولی نام دارد و صحیح تلقی شدن معامله منوط به تنفیذ آن توسط مالک اصلی است. هرگاه صاحب اصلی مال این معامله را تنفیذ نکند معامله ی مزبور باطل تلقی می شود و شخص فضول ملزم به بازپرداخت ثمن پرداختی به شما می باشد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->