• شرایط مهریه
  • سلام. مالی که به عنوان مهریه قرار می گیرد باید چه شرایطی داشته باشد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1078 قانون مدنی برای مهریه شرایطی تعیین شده است که از قرار ذیل است:

1- مالیت داشتن : مرد نمی تواند شروط غیر مقدور را برای مهریه قرار دهد . مثلا نمی توان مهریه را 100 کیلو گرم مواد مخدر قرار داد زیرا مواد مخدر از لحاظ قانون مال نیست که قابل نقل و انتقال باشد.

2- قابل تملک بودن: یعنی مالی که به عنوان مهریه قرار داده می شود قابلیت نقل و انتقال داشته باشد. مثلا مال موقوفه را نمی توان به عنوان مهریه تعیین کرد چون از لحاظ قانونی مال موقوفه علی الاصول قابل نقل و انتقال نیست و ملک کسی نمی باشد و خود شخصیت حقوقی مستقلی دارد.

3- معین بودن: یعنی نمی توان اموال یا کارهای مجهول را به عنوان مهریه مشخص کرد. مثلا شخصی که چند خانه دارد نمی تواند بگوید یکی از خانه هایم را مهریه قرار دادم.

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->