• تصفیه ی بدهی های متوفی
  • با سلام . پدر ما به تازگی بر اثر بیماری کرونا فوت شدند . بعد از فوت ایشان افراد زیادی با در دست داشتن اسناد و مدارک و چک هایی به ما مراجعه کردند و مدعی شدند که از پدر ما طلبکار بودند. می خواستم بدونم ما ورثه آیا در قبال دیون و بدهی های پدر که مربوط به زمان حیات ایشان بوده و ما هیچ نقشی در ایجاد آن ها نداشته ایم مسئول هستیم یا نه ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس قواعد حقوق مدنی در این مورد پس از فوت شخص ، ماترک ( اموال و دیون) متوفی به نسبت درجات و طبقات ارث بین وراث تقسیم می شود. بنابراین اگر شخص متوفی پیش از مرگ به شخصی بدهی داشته باشد، در صورتی که وراث ترکه متوفی را پذیرفته باشند، در قبال دیون متوفی هم مسئول هستند. ورثه تا 1 ماه پس از فوت متوفی فرصت دارند تا ما ترک متوفی را رد کنند. در صورت رد ماترک، وراث از متوفی ارثی نمی برند و نسبت به بدهی های او هم مسئولیتی ندارند. عدم رد ترکه، به منزله ی قبول آن می باشد. البته باید به نکته توجه داشت که وراث فقط تا میزان اموال و ماترک باقی مانده از متوفی مسئول پرداخت دیون هستند و هیچ الزامی به پرداخت بیش از ماترک باقی مانده به طلبکاران ندارند. اگر دیون متوفی بیش از اموال او باشد، اموال متوفی به نسببت بین طلبکاران تقسیم می شود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->