• تحقیقات بیشتر در امور حسبی بدون درخواست
  • سلام وقت بخیر. ما برای مهر و موم ترکه به دادگاه مراجعه کردیم و دادرسی دادگاه بدون این که ما تقاضا کرده باشیم او تحریر ترکه را هم انجام داد. می خواستم بدونم از لحاظ قانونی او کار درستی انجام داده است چون ما فقط مهر و موم ترکه را درخواست کرده بودیم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 14 قانون امور حسبی در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم بداند به عمل آورد، هر چند درخواستی در این خصوص از دادگاه به عمل نیامده باشد. طبق این ماده اعمالی که توسط دادرس به عمل آمده کاملا قانونی است . در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید . 02166128096

-->