• توقف اجرای حکم در اثر فرجام خواهی در امور حسبی
  • سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم حکمی که درباره ی امور حسبی از دادگاه صادر شده است و نسبت به آن فرجام خواهی صورت گرفته است آیا در این صورت اجرای آن موقتا متوقف می شود یا نه؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 35 قانون امور حسبی تقدیم دادخواست فرجام خواهی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد فرجام نخواهد شد، مگر این که مرجعی که رسیدگی فرجامی را انجام می دهد قرار تاخیر در اجرای حکم مذکور را صادر کند. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید . 02166128096

-->