• ممنوعیت از تصرف در اموال
  • سلام. پدرم برای پسر من به دلیل شرایط خاصی که داشت تقاضای تعیین قیم توسط دادگاه کرده است و بعد از اولین جلسه ی دادگاه و در حالی که هنوز حکمی در این باب صادر نشده پسر من را از تصرف در اموال خودش ممنوع کرده اند. می خواستم بدونم آیا این کار قانونی است ؟ آیا من می توانم نسبت به آن اعتراض داشته باشم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 64 قانون امور حسبی دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او از دادگاه شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین نماید. طبق این ماده عمل دادگاه در این باب کاملا قانونی بوده است و دادگاه چنین حقی را دارد که شخصی را که درخواست صدور حکم حجر او از دادگاه شده است را ممنوع از تصرف در اموالش بگرداند. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->